Reus Bende van Nijvel ontmaskerd – Minister Geens overlegt met College van Procureurs-Generaal

Reus Bende van Nijvel ontmaskerd - Minister Geens overlegt met College van Procureurs-Generaal

Minister van Justitie Koen Geens heeft zondagavond overlegt met het College van de Procureurs-Generaal over de recente berichten in de pers inzake de Bende van Nijvel. De Procureurs-Generaal van Luik en Bergen hebben een stand van zaken van het onderzoek meegedeeld, meldt de minister in een persbericht. Na afloop wees de minister erop dat in de Wet Potpourri I van 19 oktober 2015 de verjaringstermijn voor dergelijke feiten met 10 jaar werd verlengd, van 30 tot 40 jaar. Daarnaast bereidt Koen Geens een voorontwerp van wet inzake spijtoptanten voor dat tegen begin 2018 in de Kamer moet worden ingediend.
Tot slot dringt de minister erop aan dat het geheim van het onderzoek wordt gerespecteerd en betuigt hij opnieuw zijn medeleven aan de slachtoffers en hun naastbestaanden.

bron: Belga