Effectentaks – Kernkabinet komt na dagje vergaderen zondag opnieuw bijeen

Het kernkabinet heeft zaterdag de hele dag samengezeten om een oplossing te vinden voor de effectentaks. De topministers kwamen rond 10.30 uur bijeen en gingen even voor 18 uur zonder akkoord uiteen. Zondagnamiddag wordt verder vergaderd. Zoals bekend is er onenigheid binnen de regering over de gevolgen die moeten gegeven worden aan één van de maatregelen van het zomerakkoord, de effectentaks. De taks van 0,15 procent zou gelden op effectenrekeningen vanaf 500.000 euro. Aandelen op naam, niet-beursgenoteerde aandelen en rechtspersonen vallen niet onder de maatregel.
De Raad van State heeft echter ernstige bezwaren bij het ontwerp en nodigt de regering uit haar tekst beter te motiveren. Zo zou het gelijkheidsprincipe overtreden worden door de uitzonderingen en vraagt de raad zich af of het beoogde doel bereikt is.
De effectentaks is een vorm van compensatie voor de meerwaardebelasting waarop CD&V aandrong. Vicepremier Kris Peeters wil dat rekening gehouden wordt met het advies, maar Open Vld en N-VA vinden dat het zomerakkoord onverkort moet worden uitgevoerd.
Na een dag vergaderen hebben de topministers duidelijk nog geen akkoord. Zondagnamiddag wordt voortgewerkt, zo kon van één van de deelnemers aan het overleg vernomen worden.

bron: Belga