“Samen wonen is niet gelijk aan samenwonen”

Mensen die een huis delen, zijn niet noodzakelijk “samenwonenden”. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist, zo meldt de socialistische vakbond ABVV. Een belangrijk arrest, zegt de bond, want het heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkeringen. Volgens het ABVV beschouwen socialezekerheidsinstellingen, zoals de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), mensen die op hetzelfde adres wonen, vaak als samenwonenden. Daardoor krijgen ze een lagere uitkering.
Soms moeten de betrokkenen zelfs uitkeringen terugbetalen, omdat er met terugwerkende kracht wordt gewerkt. Of ze krijgen er nog een sanctie bovenop, omdat ze een valse verklaring zouden hebben afgelegd.

Maar het Hof van Cassatie stelt dat mensen die onder één dak wonen niet noodzakelijk samenwonend zijn. “Het Hof oordeelt dat het sociaaleconomisch voordeel van het samenwonen onvoldoende is om de bewoners als samenwonenden te beschouwen”, stelt de vakbond in een persbericht. “Daarvoor is tevens vereist dat zij ook taken, activiteiten en andere huishoudelijke aangelegenheden, zoals het onderhoud van de woonst en eventueel het inrichten ervan, de was, de boodschappen, het bereiden en nuttigen van de maaltijden, gemeenschappelijk verrichten en daarvoor eventueel financiële middelen inbrengen.”

De bond preciseert dat de bewijslast bij de uitkeringsgerechtigde ligt. Als die de nodige bewijzen kan aandragen, “is er geen sprake van samenwoning en heeft hij recht op uitkeringen als alleenstaande”.
Volgens het ABVV zal het arrest “een impact hebben op de interpretatie van samenwonen voor alle werkloosheidsuitkeringen en op andere takken van de sociale zekerheid en de sociale bijstand”.

Het was het eerste arrest van het Hof van Cassatie ter zake. In totaal begonnen zeven ABVV-leden een rechtszaak tegen de RVA.
Bij de RVA was niemand meer bereikbaar voor een reactie.
Bij het Hof van Cassatie bevestigt men dat er op 9 oktober een arrest is uitgesproken over de materie, zonder in te gaan op de inhoud ervan. Het arrest is nog niet gepubliceerd.

bron: Belga