Een overlijden op zes te wijten aan vervuiling in 2015

Eén overlijden op zes in 2015 wereldwijd was te wijten aan vervuiling, vooral luchtvervuiling maar ook vervuiling van water en van de werkplaats. Dat blijkt uit een rapport dat vrijdag verschijnt in het magazine The Lancet. “We vermoeden dat ziekten veroorzaakt door vervuiling verantwoordelijk zijn voor 9 miljoen vroegtijdige overlijdens in 2015 – of 16 procent van alle overlijdens wereldwijd”, klinkt het in het rapport, waaraan 2 jaar is gewerkt door het Britse medische tijdschrift, verschillende internationale instellingen, ngo’s en een veertigtal experts.
Vervuiling eiste zo “3 keer meer doden dan aids, tuberculose en malaria samen, en 15 keer meer dan oorlog en alle vormen van geweld”. Luchtvervuiling leidt tot 6,5 miljoen overlijdens ieder jaar, vooral door niet-overdraagbare ziektes, zoals hart- en vaatziekten of longkanker.
Vervuild water leidt tot 1,8 miljoen doden, bijvoorbeeld door slechte waterzuivering of vervuiling van bronnen, en veroorzaakt gastro-intestinale aandoeningen en parasitaire infecties. Vervuiling op de arbeidsplaats tot slot leidt tot ongeveer 800.000 doden, via de blootstelling aan toxische en kankerverwekkende substanties.
Volgens The Lancet gaat het “wellicht om een onderschatting”, omdat veel chemische vervuilers nog moeten geïdentificeerd worden. Vooral de “armste en kwetsbaarste bevolkingsgroepen” worden getroffen. Een op de tien overlijdens vindt plaats in landen met lage of middelgrote inkomens, en in ieder land worden vooral minderheden en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen getroffen.

Bron: Belga