Vlaams Parlement wil grensoverschrijdend gedrag in alle domeinen onderzoeken

Vlaams Parlement wil grensoverschrijdend gedrag in alle domeinen onderzoeken

In het Vlaams Parlement wil de bijzondere commissie die grensoverschrijdend gedrag in de sport onderzoek haar taakstelling uitbreiden naar andere domeinen, zoals de cultuursector. Ook daar kwamen intussen getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag naar boven. “In plaats van het probleem inzake grensoverschrijdend gedrag vast te haken aan een specifieke sector, lijkt het ons beter om dit te beschouwen als een breed, maatschappelijk thema”, zegt commissievoorzitter Katrien Schryvers (CD&V). “Daarom willen we de taakstelling van de commissie die werd opgericht naar aanleiding van de getuigenissen in de sportsector verruimen”.

De commissieleden stellen voor om de problematiek in zijn geheel in kaart te brengen en bestaande beleidsinitiatieven te analyseren. Dat moet uitmonden in aanbevelingen inzake de preventie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag, zowel in algemeenheid als specifiek naar verschillende beleidsdomeinen toe.

Commissievoorzitter Katrien Schryvers zal een vraag richten aan het bureau van het Vlaams Parlement, dat maandag zal beslissen. Het voltallige Vlaams Parlement spreekt zich dan volgende week woensdag uit.

“We zullen eerst de hoorzittingen rond het luik sport afronden, om dan een volgend beleidsdomein aan te snijden”, zeggen ondervoorzitters Lionel Bajart (Open VLD), Marius Meremans (N-VA) en Imade Annouri (Groen).

bron: Belga