Werknemers van vrije beroepen krijgen 1,1 procent opslag

Werknemers van vrije beroepen krijgen 1

De bijna 33.000 werknemers in de verschillende sectoren van de vrije beroepen kunnen rekenen op 1,1 procent opslag in 2017-2018. De sociale partners bereikten daarover een akkoord, zo meldt de Federatie Vrije Beroepen (FVB) vandaag. De automatische indexering die de bonden wensen komt er evenwel niet voor de sector. Het paritair comité voor de vrije beroepen (PC 336) omvat naast de grote bedrijfsrevisorkantoren (de zogenaamde ‘big four’) heel wat kleinere bedrijfjes, soms met slechts enkele personeelsleden. Het gaat om een resem werkgevers: boekhouders, advocaten, architecten, dierenartsen …

Vakbonden en werkgevers kwamen deze week de maximale invulling overeen van de loonnorm uit het intersectoraal loonakkoord van begin dit jaar. De koopkracht gaat dus 1,1 procent hoger. “Als werkgevers engageren we ons tot het invullen van de algemene loonnorm, goed voor een verhoging met 1,1 procent”, zegt Jan Sap, secretaris-generaal van de FVB in het persbericht.

Kris Baetens van architectenvereniging NAV verduidelijkt dat de loonnorm volledig wordt ingevuld. De werkgever mag daarbij reeds gedane nieuwe looninspanningen in rekening brengen en de verhoging kan gebeuren via het loon, maaltijdcheques … Het moet wel via een looncomponent en dus niet via bijvoorbeeld een bonus.

De automatische indexering komt er niet in de sector. “In ons paritair comité is de afspraak voor een systeem van automatische indexering nooit gemaakt”, zegt Baetens. De werkgever die niet werkt met de automatische indexering kan zelf bepalen hoe hij die invult, afhankelijk van de eigen situatie, aldus FVB.

De christelijke bond ACV voegt toe dat de verhoging met 1,1 procent ingaat op 1 januari 2018, met een maximum van 35 euro. Er is dan ook een eenmalige premie van maximaal 105 euro. Voor wie werkt bij een werkgever die geen automatische indexering van de lonen toepast, gaat het loon met 1,7 procent omhoog, met een plafond van 50 euro. In 2019 komt er voor die werknemers vervolgens 1,2 procent bij, met maximaal 40 euro. Ook hier mogen de werkgevers eerdere inspanningen in rekening brengen.

Voorts zet de nieuwe cao in op extra vorming, met bijvoorbeeld meer opleidingsdagen. De afspraak rond tijdskrediet werd verlengd. Tijdskrediet voor bedienden met een functie die niet door collega’s kan worden overgenomen, is enkel mogelijk mits goedkeuring door de werkgever.

bron: Belga