Tegenstrijdige rechtspraak zorgt voor verwarring

Tegenstrijdige rechtspraak zorgt voor verwarring

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) tekent beroep aan tegen de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg van Luik die het verbod op de uitzetting van Soedanezen van het gesloten centrum van Vottem heeft bevestigd. Hij wijst ook op de tegenstrijdige rechtspraak van de rechtbanken van eerste aanleg van Leuven en Luik. Deze bogen zich over beroepen die ingediend werden tegen de vasthouding en/of verwijdering van Soedanezen die in gesloten centra hun repatriëring afwachten. De uitspraken zorgen voor verwarring, aldus Francken.
“De rechtbank van Leuven heeft geoordeeld dat er geen sprake is van schending van artikel 3 EVRM aangezien er geen asielaanvraag door betrokkenen werd ingediend. De vasthouding is dus wettelijk en onze diensten kunnen de organisatie van de terugkeer van deze personen verder zetten. De rechtbank van Luik oordeelde dat ons derdenverzet tegen de verhindering van de uitwijzing van Soedanezen uit Vottem ongegrond is. Ons beroep werd verworpen omdat het risico op schending van artikel 3 van het EVRM onvoldoende gemotiveerd werd, ondanks het feit dat betrokkene geen asielaanvraag indiende. De verwijderingen vanuit Vottem mogen volgens de rechter in Luik niet doorgaan en dit zelfs op straffe van een dwangsom van 20.000 euro per overtreding”, aldus de staatssecretaris.

“We zullen uiteraard de rechtspraak respecteren maar gaan alle rechtsmiddelen uitputten. We tekenen dan ook beroep aan tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van Luik”, kondigt Theo Francken aan. “We zetten ondertussen ons beleid voort en zetten verder in op terugkeer vanuit de andere gesloten centra. De betrokken personen blijven opgesloten. Momenteel gaat het nog om 72 Soedanezen verspreid over de verschillende gesloten centra in het land. Zestig Soedanezen (zowel terugkeer in het kader van Dublin, vrijwillige terugkeer als gedwongen terugkeer) werden sinds begin augustus teruggestuurd en een 20-tal Soedanezen diende een asielaanvraag in.”

Hij wijst er ook nog op dat dinsdag nog een Soedanees vertrokken is naar zijn herkomstland. “De vlucht is goed verlopen”, aldus nog Theo Francken.

bron: Belga