Regering mikt op begrotingstekort van 5 miljard euro

Regering mikt op begrotingstekort van 5 miljard euro

De regering-Michel verwacht dat het begrotingstekort volgend jaar zakt tot 1,1 procent van het bruto binnenlands product of 5 miljard euro, blijkt uit de ontwerpbegroting die ze heeft ingediend bij Europa. Zo melden De Tijd en L’Echo. Dat is de helft van de inspanning die de Europese Commissie voor 2018 van ons land verwachtte.
De regering-Michel beloofde in het regeerakkoord in 2014 een begroting in evenwicht in 2018. Maar die doelstelling werd al vrij snel opgegeven en zelfs verlaten voor deze regeerperiode – die loopt tot 2019. Het zomerakkoord van juli voorzag de regering een reeks maatregelen om het begrotingstekort te verminderen. Het gaat om zo’n 2,6 miljard euro ingrepen, waarvan meer dan de helft geen echte besparingen of nieuwe belastingen maar technische ingrepen zijn. De echte maatregelen zijn onder andere de invoering van een effectentaks (254 miljoen euro), van een suikertaks (75 miljoen euro) en besparingen in de sociale zekerheid (502 miljoen euro).

Al die maatregelen samen moeten ervoor zorgen dat het begrotingstekort volgend jaar zakt tot 1,1 procent van het bruto binnenlands product of 5 miljard euro. Het structureel tekort – dat abstractie maakt van de invloed van de conjunctuur en eenmalige factoren op de begroting – zakt naar 0,8 procent of 3,6 miljard euro.

De schuldgraad zakt volgend jaar naar 102,7 procent. De regering ziet de belastingdruk volgend jaar verder dalen van 46,3 naar 46,1 procent. En het overheidsbeslag zakt van 52,5 naar 51,8 procent, nog een eind weg van de 50-procentgrens die de centrumrechtse regering hoopte te bereiken in deze regeerperiode.

bron: Belga