Crowdfunding moet oorlogsgeheimen Wijtschate prijsgeven

Crowdfunding moet oorlogsgeheimen Wijtschate prijsgeven

Het project Whitesheet 2018 zoekt 140.000 euro om opgravingen te doen in het West-Vlaamse Wijtschate. Proefsleuven wezen in 2015 uit dat een gigantisch Duits bolwerk in de schaduw van de Sint-Medasduskerk lag tijdens de Eerste Wereldoorlog. Om die geheimen bloot te leggen, wordt een crowdfunding opgestart. Dat project is woensdag voorgesteld in Kemmel. Wijtschate lag pal op de frontlinie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tot 1917 was het in handen van de Duitsers. Na de Mijnenslag in 1917 namen de Ieren Wijtschate terug in en in 1918 werd het nog eens heroverd tijdens het Duitse Lenteoffensief. “Höhe 80” was van strategisch groot belang voor de Duitsers want het gaf uitzicht op de voorlinies van de geallieerden maar ook op de achterlinies aan de Ieperboog.

De omgeving van Wijtschate tijdens de Eerste Wereldoorlog is al goed in kaart gebracht, maar toch zijn nog niet alle geheimen blootgelegd. Zo was er weet van een Duits bolwerk in Wijtschate, maar werd het belang pas in 2015 duidelijk toen er proefsleuven werden getrokken naar aanleiding van een nieuw verkavelingsproject. Op de site werd een gigantisch loopgravenstelsel en gebouwcomplex zichtbaar, en dat wil Whitesheet 2018 nu helemaal blootleggen.

Daar is 250.000 euro voor nodig en 140.000 euro wordt gezocht bij het grote publiek. In ruil krijgen de schenkers onder meer een fotoboek of zelfs gidsbeurten door de loopgraven. “Er is sowieso voorzien om een klein deel uit te graven, maar het is toch de bedoeling om dit complex met de nodige fondsen helemaal uit te graven gezien het toch om een uniek loopgravenfort gaat en we de hele site willen registreren voor de toekomst. Anders gaat het verloren”, aldus initiatiefnemer Simon Verdegem. “Deze site verdient een gedetailleerde studie.”

Uniek is dat een derde van de 1,1 hectare nog nooit omgeploegd werd en dus onaangeroerd onder de grond bleef zitten. Dat de site geheimen zal prijsgeven, is volgens de initiatiefnemers nu al duidelijk. In 2015 werd onder meer munitie, gebruiksvoorwerpen en botresten blootgelegd. Zo is er al een soldaat van de geallieerde troepen gevonden en ook drie Duitsers zijn opgegraven.

“We verwachten zo’n 30 Duitse soldaten te vinden, maar we sluiten niet uit dat we nog meer resten vinden. Over de hele site zijn botresten gevonden, vaak niet meer dat fragmenten of botsplinters”, aldus Verdegem.

Heel wat partners tonen al interesse, zoals het In Flanders Field Museum, het Centrum Historische & Archeologische Luchtfotografie en enkele Britse universiteiten. Cranfield University zal zelfs een forensisch team sturen.

De crowdfunding loopt tot midden december. In april 2018 zouden de opgravingen aanvatten tenzij de fondsen niet worden gevonden, dan wordt het geld teruggestuurd.

bron: Belga