Nieuwe simkaarten geven 6.000 vips voorrang

Nieuwe simkaarten geven 6.000 vips voorrang
Belga / P. François

Vanaf 1 november krijgen 6.000 belangrijke veiligheidsmensen via nieuwe simkaarten voorrang op het gsm-netwerk. Het systeem zal volgens minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) communicatieproblemen zoals die bij de aanslagen van 22 maart vermijden.

Op de dag van de aanslagen in Brussel lag het gsm-netwerk een tijdlang plat en het Astrid-netwerk van de hulp- en veiligheidsdiensten was overbevraagd. “De app Whatsapp heeft ons toen geholpen bij onze communicatie. Communicatie is echter essentieel in tijden van crisis en daarvoor hebben we nu een oplossing gevonden”, zegt de binnenlandminister.

“Prior kaart raakt er altijd door”

“Het blauwe zwaailicht dat we kennen van de prioritaire voertuigen in het verkeer, bestaat nu ook in de telefonie. Zo’n 6.000 mensen die een sleutelrol spelen in de veiligheidsketen, krijgen vanaf 1 november een speciale simkaart voor hun gsm waarmee ze altijd voorrang hebben. Het telefonienetwerk mag nog zo verzadigd zijn, met een prior simkaart geraak je er altijd door.”

De prior simkaarten gaan naar onder meer politiediensten, brandweerkorpsen, medische hulpdiensten, luchthavens, defensie, staatsveiligheid, steden, gemeenten en provincies. Naast prior met 6.000 simkaarten is er ook het niveau first. Het aantal first simkaarten blijft onbeperkt voor alle hulp- en veiligheidsdiensten en geeft beperktere voorrang in geval van overbelasting.

“Voor prior gaat het momenteel om 5.300 ‘decisionmakers’, van wie de lijst gevalideerd wordt op politiek niveau. Ook het parket, het crisiscentrum en de partners horen daarbij. De prior-voorrang is een permanente maatregel en garandeert onmiddellijke spraak- en datacommunicatie”, zegt Frédéric De Fays van het crisiscentrum van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken.