Sp.a: “Investeren in spitsstroken is weggegooid geld”

Sp.a: "Investeren in spitsstroken is weggegooid geld"

De 64 miljoen euro die Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vrijmaakt voor de aanleg van vier nieuwe spitsstroken, is “weggegooid geld”. Dat zegt sp.a-fractieleider in het Vlaams parlement Joris Vandenbroucke. Hij stelt voor om het spitsstrook-project te schrappen en het bedrag te investeren in fietssnelwegen en het stimuleren van spitsmijden. De komende twee jaar worden in Vlaanderen vier nieuwe spitsstroken aangelegd, goed voor een investering van 64 miljoen euro. De aangepaste pechstroken moeten de doorstroming op autosnelwegen tijdens de spitsuren verbeteren, maar volgens de Vlaamse socialisten maken ze het mobiliteitsprobleem op termijn alleen maar erger.

“Spitsstroken verbeteren tijdelijk de doorstroming, zuigen daardoor nog meer verkeer aan tijdens de spits, tot alles uiteindelijk terug vaststaat”, zegt Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke. “Resultaat: nog meer files, nog meer tijdverlies, nog meer schadelijke uitstoot. En 64 miljoen weggegooid.”

Vandenbroucke pleit ervoor dat de investering in nieuwe spitsstroken wordt geschrapt, en het bedrag wordt gepompt in alternatieven voor de wagen en manieren om het gedrag van automobilisten te veranderen. Concreet gaat er in zijn plan 50 miljoen euro naar de aanleg van nieuwe fietssnelwegen, om “versneld werk te maken van een netwerk van functionele fietspaden die gericht zijn op woon-werkverkeer.”

De andere 14 miljoen gaat naar de financiering van projecten rond spitsmijden. Bestuurders die ervoor kiezen niet in de spits te rijden, of zich op een andere manier te verplaatsen, worden daarbij tijdelijk beloond. Vandenbroucke haalt daarvoor de mosterd in Nederland, waar het spitsmijden volgens hem “al jaren succesvol wordt toegepast.”

bron: Belga