Groen en sp.a lusten oplossing Vandeurzen voor woonzorgcentra niet

Groen en sp.a lusten oplossing Vandeurzen voor woonzorgcentra niet

Groen en sp.a vinden dat Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) de problemen in de woonzorgcentra onderschat. Een protocol afsluiten met de sector is lang niet concreet genoeg, zegt Elke Van den Brandt van Groen. Jan Bertels van sp.a wijst erop dat er minstens 158,6 miljoen euro nodig is om alle rusthuisbewoners in Vlaanderen de zorg te geven die ze nodig hebben. Reclamefilmpjes voor commerciële woonzorgcentra stellen die centra voor als een hemel op aarde, maar de realiteit blijkt minder rooskleurig. Dat was de conclusie van de reportage “Undercover in de zorgfabriek” voor het Eén-programma “Pano”, die vorige week werd uitgezonden. De patiënten worden gewassen, verzorgd en ze krijgen eten, maar vaak voelen ze zich eenzaam, en hebben ze moeite om zich aan te passen aan het dagschema dat de centra hen opleggen.

Vandeurzen kondigde daarop aan een protocolakkoord met wederzijdse engagementen te willen afsluiten met de sector. De afstemming van het aantal medewerkers op de toenemende zorgzwaarte van de bewoners in de woonzorgcentra zal daarin een prioriteit zijn. Daarnaast komt er een nieuw woonzorgdecreet, met een financieringssyteem dat meer is afgestemd op de zorgzwaarte en zorgnoden van de bewoners.

De minister kreeg in het parlement vragen en interpellaties van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang), Lies Jans (N-VA), Elke Van den Brandt (Groen) en Jan Bertels (sp.a). De maatregelen van de minister gaan voorbij aan de essentie van het debat: winstbejag en zorg zijn onverenigbaar, vindt Van den Brandt. “Het winstbejag stopt enkel wanneer de winst ook effectief wordt ingeperkt.” Wat de centra verdienen boven dat maximum moet opnieuw in de zorg geïnvesteerd worden, stelt Groen voor.

Jan Bertels wijst erop dat het aandeel rusthuisbedden voor zwaar zorgbehoevende bejaarden de afgelopen jaren is gedaald, terwijl het aantal kandidaten wel blijft stijgen. “Als de huidige trend zich doorzet zijn het er 60.976 tegen het einde van de legislatuur. Op basis van die evoluties heeft Zorgnet Vlaanderen berekend dat er geen 10,8 miljoen euro nodig is om alle senioren de zorg te geven die ze nodig hebben, maar 158,6 miljoen euro.”

bron: Belga