Aantal asielaanvragen verder in stijgende lijn

Aantal asielaanvragen verder in stijgende lijn

In september hebben zo’n 1.576 mensen asiel aangevraagd bij de Dienst Vreemdelingenzaken, blijkt uit cijfers van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Daarnaast kwamen er vorige maand nog 85 mensen via relocatie en 237 via hervestiging naar ons land, wat het totaal op 1.898 asielaanvragen brengt. Dat zijn er een honderdtal meer dan in augustus (1.790). Ook toen was er een stijging op maandbasis.
De meeste asielzoekers komen uit Syrië, Afghanistan en Palestina. De rest van de top 10 bestaat uit Irak, Guinee, Albanië, Congo (DRC), Eritrea, Somalië en Rusland.
Het CGVS nam in september 1.713 beslissingen, met betrekking tot 2.157 personen. Het beschermingspercentage bedroeg ongeveer de helft.

bron: Belga