Eén op de drie federale ambtenaren werkt één dag per week thuis

Eén op de drie federale ambtenaren werkt één dag per week thuis

Telewerk raakt steeds meer ingeburgerd in de federale ambtenarij. Momenteel werkt 36,5 procent van de federale personeelsleden minstens één dag per week thuis, zo meldt minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) in een persmededeling. Telewerk zit bij de federale ambtenaren al jaren in de lift. In 2013 vertegenwoordigden de telewerkers een kleine 8 procent van het personeelsbestand. Dat aandeel is sindsdien elk jaar gestegen. Dit jaar werkt al 36,5 procent van de ambtenaren minstens één dag per week thuis. De federale overheid doet daarmee beter dan de privésector, waar 12,9 procent van de werknemers regelmatig telewerkt.

Vooral vrouwen maken gebruik van de mogelijkheid om telewerk te doen. 42 procent van de vrouwen werkt regelmatig thuis, ten opzichte van 31 procent van de mannen. Er is ook een link met het opleidingsniveau: hoe hoger opgeleid de ambtenaar is, hoe meer hij of zij telewerkt.

“Telewerk is een belangrijk instrument om werk en privé beter met elkaar te combineren en om werk werkbaarder te maken”, stelt Vandeput. “We zien ook positieve effecten op de afwezigheid: telewerkers zijn gemiddeld zes procent minder afwezig dan niet-telewerkers. Het is dus een win-win voor zowel de werkgever, de werknemer als het team waarin de werknemer zit.”

Telewerk kan volgens Vandeput helpen om burn-outs te voorkomen. In maart van dit jaar legde de minister een gemeenschappelijk kader voor telewerk vast in een KB. Zo is onder meer bepaald dat telewerkers maximum drie vijfden van hun arbeidstijd aan telewerk mogen doen.

bron: Belga