“Samen” in Antwerpen – Ook Groen zegt ja tegen project met sp.a

Na sp.a eerder op de dag heeft zondagavond ook de Antwerpse afdeling van Groen het gezamenlijke project “Samen” met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 goedgekeurd. Dat heeft toekomstig lijsttrekker Wouter Van Besien van Groen bekendgemaakt. 76 procent van de Antwerpse Groen-leden stemde voor. Er was een tweederdemeerderheid nodig. Terwijl er bij sp.a slechts één tegenstem en één onthouding was en alles bijzonder snel achter de rug was, bleek de verdeeldheid bij Groen zoals verwacht groter. Van Besien was dan ook zichtbaar opgelucht, toen hij het goede nieuws na afloop van het ledencongres mocht verkondigen.
“Wij hebben een traditie van lange debatten”, aldus de kandidaat-burgemeester. “Maar daar vallen dan ook meestal goede beslissingen uit en dat is deze keer ook zo. Alle argumenten voor en tegen zijn afgewogen en 76 procent heeft voor gestemd. Antwerpen mag Samen verwachten.”
Een van de kritische stemmen was Mieke Vogels. Zij verklaarde achteraf geen moeite te hebben met de uitslag. “Ik heb tegen gestemd, maar wanneer er in onze partij een beslissing met een tweederdemeerderheid genomen wordt, sluit ik me daarbij aan. Ik heb nog inhoudelijke vragen, maar daar zullen we nog wel aan schaven.”
Nationaal Groen-voorzitter Meyrem Almaci was vooraf wel al te vinden voor “Samen” en toonde zich dan ook tevreden dat het project op de rails staat. “Wij zijn een partij met een sterke basisdemocratie en veel kritische stemmen, maar ook veel respect voor elkaar”, suste ze.

bron: Belga