We stemmen niet met onze portemonnee

Belastingen verhogen of verlagen, de investeringen die een gemeente doet of de gemeentelijke schulden. Die elementen spelen volgens een onderzoek van de UGent voor de kiezer geen rol. “De Vlaming stemt lokaal niet met zijn portemonnee”, klinkt het zaterdag in Het Laatste Nieuws en bij de VRT-radio. Binnen exact één jaar, op 14 oktober 2018, kiest de Vlaming 308 nieuwe gemeentebesturen. Volgens onderzoek van Stijn Baert en Herman Matthijs zal bij de stembusgang een belastingverhoging niet leiden tot een afstraffing of een verlaging tot een beloning. Zij vergeleken de uitslagen van 2000, 2006 en 2012 in 200 gemeenten met de evolutie van de belangrijkste parameters.
“Of we nu focusten op de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de investerings- of schuldgraad: geen enkele van deze beleidskeuzes bleek een significant effect te hebben op het stempercentage van de zittende meerderheden”, stellen ze.
Voor vele Vlamingen is het immers niet erg duidelijk wat precies tot de inkomsten en uitgaven van de gemeenten behoort. “Het zijn de hogere overheden die de personenbelasting en grondlasten innen en doorstorten. Dat maakt de responsabilisering eigenlijk te klein.”
Het onderzoek toont vooral hoe nationale tendensen een factor van invloed kunnen zijn.

bron: Belga