Hulde aan militairen die in bevolen dienst om het leven kwamen

Ongeveer 300 mensen, vooral militairen en oud-militairen, hebben zondag in Brussel een ceremonie bijgewoond waarbij hulde werd gebracht aan leden van de luchtcomponent die in bevolen dienst het leven lieten in de voorbije decennia. De “Remembrance Day” werd georganiseerd door de Belgian Air Force Association (BAFA) aan het Jubelpark in Brussel. Er werden toespraken gehouden en bloemen neergelegd om de slachtoffers te herdenken. Er waren bevelhebbers van het leger, maar ook heel wat verwanten van overleden militairen aanwezig op de plechtigheid.

Bron: Belga