Vlaams klimaatbeleid volledig uit koers

Vlaams klimaatbeleid volledig uit koers

Vlaanderen moet tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 15,7 procent reduceren ten opzichte van 2005. Het ziet ernaar uit dat we stranden op amper 2 procent, schrijven de Mediahuis-kranten vandaag. Volgens de klimaatdoelen die Europa oplegt, moet ons land tegen 2020 de broeikasgasemissies in de landbouw, het transport, de gebouwen en de kleine industrie met 15 procent afbouwen tegenover 2005. Vlaanderen neemt zelfs 15,7 procent voor zijn rekening.

Vandaag hebben we echter 2 procent emissies gereduceerd. In 2005 bedroeg de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen 46.203 kiloton, in 2016 was dat 45.300 kiloton. Tussen 2014 en 2016 gingen de emissies zelfs opnieuw omhoog. Uit de prognoses van de Vlaamse regering blijkt dat de uitstoot de komende drie jaar ongeveer stabiel blijft. Als we snel bijsturen, kan Vlaanderen in 2020 misschien nog afkloppen op een totale reductie van 5 procent.

Ook Wallonië en Brussel presteren ondermaats. Volgens de laatste cijfers zou België daardoor in 2020 een reductie van 8 à 10 procent halen, ver van de opgelegde 15 procent.

bron: Belga