Praktijktests vanaf volgend jaar mogelijk in het Brussels gewest

Praktijktests vanaf volgend jaar mogelijk in het Brussels gewest

Het Brussels Parlement keurt later op de dag een ordonnantie goed die het licht op groen zet voor praktijktests. Brussel wordt daarmee het eerste gewest van het land en Europa dat de praktijktests of ‘mystery calls’ in de wet inschrijft. De tekst krijgt de steun van de meerderheid, de groenen en PVDA. MR, N-VA en Vlaams Belang kondigden tijdens het plenaire debat afgelopen voormiddag aan te zullen tegenstemmen. De ordonnantie maakt het vanaf 1 januari 2018 mogelijk dat de sociale inspectie beroep kan doen op de techniek van ‘mystery calls’ of anonieme praktijktesten, na klachten waarbij er sterke aanwijzingen zijn dat er binnen een bedrijf discriminerende activiteiten plaatsvinden. Dat betekent dat de techniek dus niet blind kan worden gebruikt.

De ordonnantie bestaat uit twee luiken. Het eerste zijn de praktijktests, waarbij twee gelijkaardige sollicitaties naar een bedrijf gestuurd worden. Die verschillen slechts op één punt: de ene heeft een ‘autochtone’ naam en de andere een naam van vreemde afkomst. Het tweede heeft tot doel om na te gaan of een onderneming wil ingaan op de discriminerende wensen van een klant, zoals het niet sturen van Noord-Afrikaanse of Arabische poetsvrouwen. Dat gebeurt dan door het contacteren van het bedrijf met dergelijke onwettelijke vraag.

Dat er een probleem van discriminatie bestaat in het Brussels gewest, blijkt uit de cijfers: de werkgelegenheidsgraad van mensen met een Belgische oorsprong ligt met 71 procent gevoelig hoger dan die van mensen met een andere Europese afkomst of uit het Midden-Oosten (lager dan 35%). Van de 55-plussers is 44 procent aan de slag tegen 78,5 procent in de leeftijdscategorie 25-54 jaar.

bron: Belga