Groen: “Geen enkel kind mag herleid worden tot een cijfer”

Groen: "Geen enkel kind mag herleid worden tot een cijfer"

Groen reageert vandaag “geschokt” op het voorstel van N-VA-parlementslid Koen Daniëls om het IQ van scholieren te meten, zodat kan worden nagegaan of het gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) van de overheid haar doel bereikt. Volgens Elisabeth Meulemans mag geen enkel kind herleid worden tot een cijfer. Uit een onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de kansen voor kansarme kinderen in het gewone basisonderwijs op vijf jaar tijd nauwelijks verbeterd zijn. Nochtans voert de Vlaamse overheid sinds 2002 een gelijke onderwijskansenbeleid, waarbij ze basisscholen extra lestijden en werkingsmiddelen toekent voor kansarme kinderen. N-VA-lid Koen Daniëls stelde daarop voor om het IQ van leerlingen te meten en na te gaan welke progressie ze maken.

Dat is niet naar de zin van Groen. Elisabeth Meulemans, onderwijsspecialiste van de partij, zegt vandaag dat “dit haaks staat op alle principes van GOK. Elk kind heeft recht op alle kansen en het is aan ons om de nodige inspanningen te leveren zodat elk kind die kansen ook krijgt”.

“Geen enkel kind mag herleid worden tot een cijfer dat een oordeel uitdrukt over zijn of haar capaciteiten en toekomstkansen. Dit mensbeeld is ronduit gevaarlijk en hier moeten we ons als maatschappij dan ook heel duidelijk tegen verzetten.”

Meuleman erkent dat de pijnpunten die het Rekenhof blootlegde aangepakt moeten worden. Ze vreest echter dat de oplossing die N-VA voorstelt de kloof enkel groter zal maken. “De effectiviteit van het GOK-beleid moeten we meten aan de hand van de leerwinsten die leerkrachten boeken, in plaats van aan het IQ van de kinderen.”

bron: Belga