Assisen Vlaams-Brabant – Tesfaye Yimam alleen schuldig aan poging tot doodslag

Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven is Tesfaye Yimam (47) donderdagavond laat schuldig bevonden aan poging tot doodslag. Hij stond terecht voor poging tot moord maar de voorbedachtheid is niet bewezen. De jury kwam slechts tot een eenvoudige meerderheid. Het hof sloot zich daar bij aan. Na een beraadslaging van bijna zes uur werd Yimam schuldig bevonden aan poging tot doodslag met zestien messteken op zijn toenmalige echtgenote Kekebush Tesfaye Birhane (36) in Leuven op 3 juli 2006. Op de bijkomende vraag over de voorbedachtheid was het antwoord neen. Yimam kan dus niet veroordeeld worden voor moordpoging.
Sinds de hervorming van assisen op 29 februari 2016 worden de juryleden bij het beraad bijgestaan door de drie rechters van het hof. De voorzitter van het hof en zijn twee assessoren nemen deel aan de deliberatie. Maar de eigenlijke stemming blijft het exclusieve terrein van de gezworenen. Op één uitzondering: als de beschuldigde slechts bij eenvoudige meerderheid van zeven stemmen op twaalf schuldig wordt verklaard aan het hoofdfeit.
Dat was hier het geval: zeven stemmen ja tegen vijf neen. Dus moest het hof zich uitzonderlijk wel uitspreken. “Het hof volgde de meerderheid van de jury”, zei assisenvoorzitter Peter Hartoch.

bron: Belga