Gemeenteraden Aalter en Knesselare keuren fusie goed

De gemeenteraden van Aalter en Knesselare hebben woensdagavond het fusieakkoord goedgekeurd dat vanaf 1 januari 2019 de nieuwe fusiegemeente ‘Aalter’ in het leven roept. Aalter-Knesselare is de tweede gemeentefusie van Vlaanderen en de eerste in Oost-Vlaanderen sinds het fusiedecreet van 2016. De nieuwe gemeente zal 30.000 inwoners tellen. De voorbije maanden werden de voordelen en praktische aspecten van de fusie onderzocht en uitgewerkt. Zo liggen al enkele krachtlijnen vast. Alle gemeentebelastingen worden gelijkgeschakeld met het laagste niveau dat van toepassing is in de twee gemeenten. De verschillende deelkernen zullen hun postcode behouden en in de dorpskernen wordt geïnvesteerd in een gemeentelijk ontmoetingscentrum en een recyclagepark.
De Vlaamse overheid zal de fusie, waarmee een schuldafbouw van zo’n 15 miljoen euro gepaard gaat, begin 2018 goedkeuren.

bron: Belga