Undercoverreportage Pano in woonzorgcentra – Minister Vandeurzen wil een protocolakkoord met sector residentiële woonzorg

Undercoverreportage Pano in woonzorgcentra - Minister Vandeurzen wil een protocolakkoord met sector residentiële woonzorg

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft een plan klaar met acties om de ambitie van een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg te kunnen realiseren. Hij wil ook een protocolakkoord met wederzijdse engagementen afsluiten met de sector. Dat zegt hij naar aanleiding van de reportage van “Pano” (Eén), waarin pijnpunten in de commerciële woonzorgcentra worden blootgelegd. Sinds enkele jaren treedt er in de residentiële ouderenzorg een grotere marktwerking op. Daarnaast is er een grotere verscheidenheid aan initiatiefnemers in grote groepen merkbaar die zich ook internationaal profileren. Ondertussen stijgt de zorgzwaarte van de bewoners in de Vlaamse woonzorgcentra.
Al die evoluties maakten een grondige en vernieuwde Vlaamse beleidsaanpak noodzakelijk, klinkt het. De regering heeft de laatste jaren stevig geïnvesteerd in de ouderenzorg en zal ook blijven investeren, en er werd overlegd met tal van stakeholders over acties die moeten ondernomen worden om een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg te verzekeren.
“In samenspraak met de sector zullen we spoedig een ontwerp maken om het woonzorgdecreet hiertoe aan te passen. Er moet meer bestuurlijke en financiële transparantie komen, maar ook een financieringssyteem dat meer afgestemd is op de zorgzwaarte en zorgnoden van de bewoners”, aldus Vandeurzen, die stelt dat ook de for-profitondernemeningen die actief zijn in de residentiële ouderenzorg garanties moeten kunnen geven.
Vandeurzen benadrukt dat binnen de commerciële woonzorgcentra ook veel goede voorbeelden bestaan, maar “dat we niet blind mogen zijn voor de structurele problemen van de sector”. Daarvoor heeft hij “niet alleen een korte-, maar ook een langetermijnvisie- en planning uitgewerkt die momenteel ter bespreking voorligt bij de Vlaamse regering en verder reikt dan deze legislatuur”.
De minister wil dan ook een protocolakkoord afsluiten met wederzijdse engagementen. De afstemming van de personele normen op de toenemende zorgzwaarte van de bewoners in de woonzorgcentra zal daarin een prioriteit zijn. Andere belangrijke aspecten zijn onder meer een meerjarenplanning- en begroting voor het wegwerken van verschillen in de financiering van de zorgzwaarte, de verdere uitbreiding van het aanbod periode 2020-2025 en de implementatie op termijn van persoonsvolgende financiering.

bron: Belga