Samusocial – Nieuwe raad van bestuur Samusocial moet winterplan opstarten en overgang naar publieke vzw doorvoeren

Samusocial - Nieuwe raad van bestuur Samusocial moet winterplan opstarten en overgang naar publieke vzw doorvoeren

De nieuwe raad van bestuur van Samusocial moet het winterplan 2017-2018 opstarten en de vzw op administratief en financieel vlak saneren om de activiteiten van de vzw Samusocial over te kunnen hevelen naar een nieuw regionaal orgaan dat een publieke vzw wordt met doelstellingen die in een nieuwe ordonnantie zullen worden uitgewerkt. Dat verklaarde minister Céline Fremault (cdH) vandaag in de commissie Sociale Zaken in het Brussels Parlement op enkele interpellaties. Fremault is samen met Pascal Smet binnen het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd voor Bijstand aan Personen, waaronder het daklozenbeleid valt. Ze wees erop dat de eerste beslissing van de nieuwe raad van bestuur van Samusocial de aanstelling was van een nieuwe advocaat, gespecialiseerd in arbeidsrecht, die het dossier van het contract van oud-directrice Pascale Peraïta moet uitklaren. “Alles is in het werk gesteld om een snelle beslissing te hebben, in regel met het arbeidsrecht en met een nulkost voor overheid”, was het enige dat de minister nog kwijt wilde.

De minister gaf ook toelichting bij de het winterplan 2018-2019, waarvoor het Verenigd College op 21 september drie miljoen euro uittrok. Dat komt bovenop de 423 structurele plaatsen voor noodopvang in de verschillende centra die het hele jaar door open zijn. Het plan voorzien twee grote centra, de site van de Koningstraat – van 15 november tot 30 april met 300 plaatsen en een buffer van 50 plaatsen bij grote koude, kostprijs 1,53 miljoen – en het gebouw aan de Poincarélaan – van 1 december tot 30 april met 300 plaatsen, kostprijs 1,46 miljoen -, die een opvang van 12 uur op 24 voorzien. Daarnaast is in de Foyer De Motte van 1 december tot 31 maart plaats voor 20 daklozen met honden, een project van de Stichting Prins Laurent, waarvoor de GGC 50.000 euro inschrijft op de begroting 2018.

Daarnaast voorziet ook de federale overheid een opvang van 15 november tot 31 maart op een nog nader te bepalen site met 300 plaatsen. De keuze gebeurt door de POD Sociale Integratie en de staatssecretaris voor Armoedebestrijding. In totaal voorziet de winteropvang dus 1.343 plaatsen, waarvan er 375 24 uur op 24 en 968 12 uur opvang op 24 uur bieden. Zoals de voorbije 5 jaar wordt voorts de capaciteit van de dagopvang vanaf 1 december opgevoerd. Vorig jaar werden 58.011 mensen overdag via deze maatregel opgevangen. Hiervoor wordt 350.000 euro inschreven op de begroting 2018 van de GGC.

De coördinatie van het winterplan gebeurt, in afwachting van de nieuwe ordonnantie daklozenbeleid, zoals de voorgaande jaren door de coördinatiegroep onder leiding van Samusocial en met vertegenwoordigers van alle betrokken actoren zoals de MIVB, de OCMW’s, de federale overheid, de NMBS, La Strada, de onthaalhuizen, de dagcentra, de Maraudes en Dokters van de Wereld.

bron: Belga