Rutte III wil kleinere inkomensverschillen en kilometerheffing voor vrachtwagens

Rutte III wil kleinere inkomensverschillen en kilometerheffing voor vrachtwagens

De nieuwe Nederlandse regering wil dat de verschillen tussen rijk en arm afnemen. Dat blijkt bij de bekendmaking van het regeerakkoord dat de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (CU) hebben gesloten. Daarnaast wil het kabinet Rutte III onder meer nog werk maken van een snelle kilometerheffing voor vrachtwagens en een sluiting van alle kolencentrales tegen 2030. Volgens Mark Rutte (VVD) zullen de gewone Nederlandse erop vooruit gaan door het “ambitieus en evenwichtig” akkoord. “Het gaat goed met Nederland, maar te veel mensen voelen dat nog niet in hun leven. Dat moet beter”, zo verklaarde Rutte volgens Nederlandse media bij de voorstelling van het akkoord. De coalitie wil daarom dat de verschillen tussen rijk en arm afnemen. De maatregelen in het akkoord maken daar werk van, maar van een drastische ommekeer lijkt vooralsnog geen sprake: volgens berekeningen van het Centraal Planbureau zullen de inkomensverschillen dalen met 0,1 procent, vooral door de lastenverlichting voor de middeninkomens. Zonder de voorgestelde maatregelen zouden de verschillen met ongeveer 2,5 procent zijn toegenomen.

De nieuwe coalitie benadrukt ook de groene elementen in het akkoord. Zo wil de regering de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 49 procent verminderen. Er komt voor de lange termijn een nationaal klimaat- en energieakkoord. Op de korte termijn zet het nieuwe kabinet in op meer kavels voor windenergie op zee, een minimumprijs voor CO2 voor de energiesector en de vergroening van het belastingstelsel. Voorts wil de regering alle kolencentrales sluiten tegen 2030.De partijen willen voorts “zo spoedig mogelijk” een kilometerheffing voor vrachtverkeer invoeren. De inkomsten die hieruit voortvloeien, moeten terugkomen in de transportsector. Dat gaat gebeuren via een verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtwagens.

bron: Belga