Nog lang geen duidelijkheid over kernuitstap

Nog lang geen duidelijkheid over kernuitstap

Het ontwerp van Energiepact dat op het bureau van minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) ligt, belooft weinig goeds. Dat schrijft De Tijd, die het ontwerp heeft kunnen inkijken. Op de cruciale vraag of de geplande kernuitstap in 2025 een haalbare kaart is, komt geen antwoord. En zolang daarover geen duidelijkheid komt, dreigen de noodzakelijke investeringen in hernieuwbare energie uit te blijven, luidt het. Marghem wil eind dit jaar een energiepact afsluiten met haar Vlaamse, Brusselse en Waalse collega’s waarin de energievisie van ons land wordt uitgewerkt. De vraag is hoe we de omslag naar hernieuwbare energie kunnen maken en wat dat zal kosten. De administratie heeft op vraag van de energieministers een ontwerp opgesteld dat de basis moet vormen voor de politieke onderhandelingen. Maar volgens De Tijd is het document niet meer dan een uitgebreide catalogus van wat allemaal mogelijk is. Nergens worden scenario’s uitgewerkt, laat staan dat een en ander becijferd is op basis waarvan de politiek dan kan beslissen.

Het ontwerp van energiepact geeft nergens uitsluitsel over de haalbaarheid van de kernuitstap, die zou neerkomen op een verlies aan elektrische productiecapaciteit van 6.000 MW. Nochtans moet hierover snel duidelijkheid komen, want anders dreigen de noodzakelijke investeringen in hernieuwbare energie uit te blijven.

bron: Belga