Kunstenaar Wim Delvoye wil einde aan “heksenjacht” wegens bouw- en milieuovertredingen

Kunstenaar Wim Delvoye wil einde aan
Kunstenaar Wim Delvoye wil einde aan "heksenjacht" wegens bouw- en milieuovertredingen

Kunstenaar Wim Delvoye zal zich op 24 oktober in persoon verantwoorden op de Gentse correctionele rechtbank voor een reeks bouw- en milieuovertredingen op zijn kasteel in Melle. “Met de bedoeling de partijdige informatie, de betrokken ambtenaren en achterliggende omstandigheden in deze heksenjacht voor eens en voor altijd aan de kaak te stellen”, stelt de Studio Wim Delvoye. Delvoye wilde het kasteel De Bueren in Melle in zijn originele staat herstellen en het domein uitbouwen tot een sculpturenpark. Hij kreeg echter problemen, omdat vergunningen niet in orde bleken. Delvoye en zijn vennootschap worden ervan beschuldigd dat ze tussen 2008 en 2011 onder meer een betonplateau naast het kasteel lieten gieten en twintig bomen hebben geveld zonder vergunning. Ook de walgracht werd verbreed over een lengte van 370 meter. Omdat het kasteel een beschermd monument is, gaat het ook om inbreuken op het decreet ter bescherming van de monumenten en stads- en dorpsgezichten.

“Het terrein, dat in verloederde staat was, werd door Delvoye onder handen genomen met de bedoeling er een sculpturenpark te openen. Deze verbeteringswerken en beoogde renovatieplannen waren niet naar de zin van het Agentschap Natuur en Bos en het Agentschap Ruimtelijke Ordening, die het domein als hun feitelijk eigendom beschouwden met de bedoeling om het zelf aan een lage prijs te kunnen verwerven. Deze belangenvermenging leidde tot het opstellen van diverse overtredingen door ambtenaren van voornoemde diensten die zich met drogredenen op het terrein begaven”, zegt Studio Wim Delvoye in een persbericht. “Feit dat de gemeente Melle en de provinciediensten naast het terrein van Delvoye een windmolenpark wilden laten vergunnen in waardevol agrarisch gebied, illustreert hoe de financieel belanghebbende overheidsdiensten volgens Delvoye met twee maten werken.”

Delvoye kreeg in maart van het Gentse hof van beroep opschorting van straf voor bedreigingen aan het adres van twee ambtenaren en een politievrouw op zijn kasteel in Melle, die controles kwamen uitvoeren.

Bron: Belga