“Kerncentrales kwetsbaar bij aanval”

Kerncentrales kwetsbaar bij aanval

De koelbekkens van de kerncentrales in België en Frankrijk zijn onvoldoende beschermd tegen een externe aanval, zoals een vliegtuigcrash of een aanslag. Dat zegt Greenpeace Frankrijk op basis van een rapport dat werd opgesteld door zeven internationale experten. De experten werden door Greenpeace ingeschakeld na de recente aanslagen in België en Frankrijk. “Hun conclusie is unaniem: de opslagbassins met gebruikte brandstofstaven, die zich buiten de gebunkerde reactorgebouwen bevinden, zijn uiterst kwetsbaar”, stelt Greenpeace. De milieubeweging wijst erop dat die koelbekkens “een veel grotere concentratie radioactiviteit” bevatten dan de reactoren zelf. “Wanneer bij een aanval deze bekkens beschadigd worden en het koelwater wegloopt, komen de brandstofstaven bloot te liggen en lopen de temperatuur en straling op. Een dergelijk scenario leidt tot een kernramp met grote radiologische impact”, klinkt het.

Eloi Glorieux, nucleair expert bij Greenpeace België, noemt het onbegrijpelijk dat “het FANC (de nucleaire regulator, red.) geen bijkomende beschermingsmaatregelen heeft opgelegd toen het toestemming gaf om de oudste en minst beveiligde reactoren, Doel 1, 2 en Tihange 1, tien jaar langer open te houden”. Hij wijst op de nabijheid van grote steden als Antwerpen, Luik en Namen. Ook in Frankrijk, waar er 58 kernreactoren en koelbassins zijn, zien de experten veiligheidsproblemen.

“EDF en Engie/Electrabel, die de centrales in België en Frankrijk uitbaten, hebben de verantwoordelijkheid om de beveiliging van deze kwetsbare installaties op te voeren”, besluit Greenpeace.

Het vertrouwelijke rapport, waarvan enkel een samenvatting publiek wordt gemaakt, vertrekt naar het FANC, het Crisiscentrum en minister van Binennlandse Zaken Jan Jambon, die bevoegd is voor nucleaire veiligheid.

bron: Belga