Theo Francken misnoegd: “we hebben ons niet kunnen verdedigen”

Theo Francken misnoegd: "we hebben ons niet kunnen verdedigen"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken is misnoegd dat de rechtbank van Luik de uitwijzing van Soedanezen heeft verboden zonder dat de regering zich kon verdedigen. Hij heeft daarom derdenverzet aangetekend en rekent erop dat hij deze week zijn verhaal kan doen in Luik. Een honderdtal Soedanezen in illegaal verblijf werd vorige maand opgepakt in de Brusselse Noordwijk en naar gesloten centra gebracht. Van daaruit zouden ze terug naar hun eigen land worden gestuurd. De Ligue des droits de l’homme diende een dringende vordering tot schorsing in voor die uitwijzingen en kreeg gelijk. De rechtbank acht de repatriëring strijdig met artikel drie van de Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat stelt dat “niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”.

Francken begrijpt de uitspraak niet geheel, omdat slechts 55 procent van de asielaanvragen door Soedanezen wordt goedgekeurd. “Het gaat hier niet om bijvoorbeeld Syriërs, waarvan het grote merendeel wordt erkend”, zegt hij. “Bovendien: de Soedanezen die werden opgepakt in het Maximiliaanpark willen hier niet eens asiel.”

Van de 43 vluchtelingen die met de hulp van de Soedanese delegatie werden geïdentificeerd, zijn er intussen twee opnieuw naar huis: één vrijwillig en één gedwongen, geeft de staatssecretaris aan. Vandaag/maandag stonden vijf repatriëringen gepland, maar vaak weigeren de betrokkenen dat. In dat geval wordt de vluchteling met een politie-escorte teruggebracht. Een dergelijke uitwijzing staat voor komende zaterdag gepland.

bron: Belga