“Kennis is omstreden en wordt bestreden”

Kennis is omstreden en wordt bestreden

Aan de Gentse universiteit heeft de pas aangetreden rector Rik Van de Walle tijdens zijn inaugurele rede gepleit voor een assertieve universiteit met een duidelijke stem in het maatschappelijk debat. “Of we dat nu fijn vinden of niet, vandaag is kennis omstreden en wordt ze bestreden. Rationele argumenten worden versmacht door emoties”, aldus Van de Walle. “Er is nood aan richting van ongebonden mensen en instellingen die durven en mogen tegenspreken, zonder het debat te moeten winnen”, klinkt het. “De universiteit als vijfde macht in de democratie, die op de barricaden durft te staan.” Van de Walle pleit in zijn oratio ook voor een financieringsmodel dat meer aandacht schenkt aan maatschappelijke betrokkenheid en aandacht voor diversiteit.

De Universiteit Gent hield een feestelijke academische zitting naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de academische instelling. In de troonzaal van het Gentse stadhuis, waar de universiteit in 1817 plechtig werd geopend door kroonprins Willem van Oranje, spreekt burgemeester Termont de academische top van de universiteit toe. “De nieuwe rector wil de band met het Gentse stadsbestuur aanhalen en gaat voor een betrokken universiteit die zich door de maatschappij laat voeden. Dat is een nobel streven en u zal mij aan uw zijde vinden.”

Na de plechtigheid op het stadhuis trekken zo’n 260 professoren, een extra grote opkomst dit jubileumjaar, naar de universiteitsgebouwen in de kenmerkende academische stoet.

In de aula van de Universiteit Gent kreeg rector Van de Walle het witte hermelijn over de schouder gespeld. Een protocollaire moment waarop rector Anne De Paepe het ambt officieel overdroeg aan haar opvolger. “Na een lange en bij momenten slopende campagne kan een nieuw hoofdstuk voor onze universiteit beginnen”, aldus aftredend rector Anne De Paepe. “U kan alle vertrouwen hebben in de toekomst want dit is een prachtige universiteit”, besluit ze nog.

bron: Belga