Orkaan Nate op 550 km van monding Mississippi

Orkaan Nate op 550 km van monding Mississippi

De orkaan Nate is vanmorgen (Belgische tijd) tot op 550 km van de monding van de rivier Mississippi genaderd, zo heeft het Nationaal Orkaancentrum (NHC) in Miami meegedeeld. De orkaan schuift aan 35 km per uur op naar het noordnoordwesten, dus in de richting van de riviermonding. Nate gaat gepaard met windsnelheden van 130 km per uur.

In Mexico en Cuba is het orkaanalarm afgeblazen.

bron: Belga