Agenten stelen ID burgers om te gokken: De Backer pleit voor versterking intern toezicht

Agenten stelen ID burgers om te gokken: De Backer pleit voor versterking intern toezicht

Interne controle door het politiekorps over het gebruik van politiedatabanken, de toegang die politieagenten hebben en het respecteren van de privacy van onschuldige burgers moeten versterkt worden. Dat zegt staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee Philippe De Backer in een reactie op het nieuws dat agenten van de lokale politie Antwerpen vertrouwelijke identiteitsgegevens van burgers zouden hebben gestolen om te kunnen gokken. “Het hoeft geen twijfel dat wanneer hun schuld bewezen zou zijn, deze agenten streng gestraft moeten worden”, zegt De Backer. “We moeten onze politieagenten kunnen vertrouwen. Ze krijgen van de samenleving bijzondere macht om onze rechten te beschermen. Wanneer ze die bijzondere macht misbruiken, wankelt het geloof en vertrouwen in de politie en de hele rechtsstaat bij uitbreiding. Dit is nefast voor de duizenden politiemensen die hun job correct en met overgave uitvoeren.”

De Backer vindt ook dat de lokale politie meer verantwoordelijkheid moet opnemen: “Elk politiekorps moet zich afvragen hoe ze de interne toegang tot de politiedatabank regelt, hoe ze opzoekingen registreert en hoe ze oneigenlijk gebruik van de databank actief opspoort. Sensibilisering is niet genoeg, want de richtlijn gegevensbescherming voor politie en justitie verplicht elk korps een sluitend privacybeleid te hebben.”

Net zoals bedrijven zal ook de politie verplicht worden om een Data Protection Officer aan te stellen die intern moet waken over het gebruik van persoonsgegevens. Daarbovenop zal ook de externe controle versterkt worden. Het controleorgaan van het politionele informatiebeheer (COC) zal daarvoor (sanctie)bevoegdheden krijgen. “Het controleorgaan zal zelf audits kunnen uitvoeren om na te kijken hoe er in de politie wordt omgegaan met persoonsgegevens en zal beoordelen of dat dit beantwoordt aan de nieuwe privacystandaarden. Daarnaast zal het controleorgaan net zoals de privacycommissie ook tanden krijgen om te bijten wanneer nodig. We maken dus geen onderscheid tussen bedrijven of overheidsinstellingen. De wet is de wet en die geldt voor iedereen, ook – of beter zeker – voor de politie”, aldus nog De Backer.

bron: Belga