Antwerpse oppositie hekelt autovriendelijk stadsbeleid als bron van fijn stof

Antwerpse oppositie hekelt autovriendelijk stadsbeleid als bron van fijn stof

De Antwerpse oppositiepartijen Groen en sp.a hekelen het stedelijke beleid, nadat bekendraakte dat de luchtkwaliteit in Antwerpen nog is verslechterd ondanks de invoering van een lage-emissiezone. Het bestuur wordt onder andere verweten auto’s onvoldoende te weren en mensen te weinig aan te sporen ander vervoerswijzen te gebruiken. Volgens Groen-gemeenteraadslid Freya Piryns worden mensen met vervuilende diesels in Antwerpen niet aangemoedigd om over te stappen. “Wie betaalt mag nu gerust blijven rijden met een vervuilende wagen. Bovendien is de Ring niet mee opgenomen in de lage-emissiezone, nochtans is het de meest vervuilende verkeersader.”

“Er gebeurt te weinig en het gaat te traag, ook al kunnen we veel doen. Zo is het essentieel dat er nu stappen worden gezet om te komen tot de ambitieuze modal shift, waarbij zo snel mogelijk de helft van alle verplaatsingen in de Antwerpse regio gebeurt met openbaar vervoer of de fiets.” De partij vraagt daarom de versnelde aanleg van extra tramlijnen en fietsinfrastructuur, alsook afspraken met De Lijn, NMBS en de haven voor het goederenvervoer.

Ook sp.a is niet tevreden. “De inspanningen die de schepen van Milieu doet met de invoering van de LEZ, worden volledig teniet gedaan door het auto’s-zijn-welkombeleid van schepen Koen Kennis, gericht om bezoekers zo dicht mogelijk tot het centrum te laten rijden”, zegt sp.a-fractieleidster Kathleen Van Brempt. “Dat, samen met de onvoorbereide knip van de leien, heeft er voor gezorgd dat de iedereen stil staat in de file. Die extra toevloed aan wagens is niet kunnen gecompenseerd worden door het LEZ-beleid van schepen Nabilla Ait Daoud.”

De socialisten vragen onder andere om meer tram- en treinverbindingen, een circulatieplan voor het stadscentrum met meer autoluwe straten, alsook camera’s die de vervuilendste wagens mee opsporen.

bron: Belga