“Kinderarmoede halveren? Vraag is niet meer eenvoudig te beantwoorden”

Kinderarmoede halveren? Vraag is niet meer eenvoudig te beantwoorden

Moeten we blijven vasthouden aan een halvering van de kinderarmoede tegen 2020? Geen enkel antwoord op die vraag is goed. Dat zei Vlaams minister voor Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) vandaag in het Vlaams parlement bij de bespreking van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA). Eind september stelde Decenniumdoelen haar Armoedebarometer voor, waaruit bleek dat het aantal armen in Vlaanderen de afgelopen tien jaar slechts is afgenomen met 30.000. De kinderarmoede nam toe van zeven procent in 2008 tot twaalf procent in 2015.

De Vlaamse regering had nochtans de ambitie om de kinderarmoede tegen 2020 te halveren. Verschillende parlementsleden wilden vandaag van de minister weten of die ambitie overeind blijft. “Geen enkel antwoord op die vraag is goed”, antwoordde Homans. “Als ik nee zeg, weet ik nu al wat de kranten gaan schrijven. Als ik ja zeg, gaat u zeggen: dat is totaal onrealistisch.”

“De ambitie is gelanceerd in 2008,” aldus Homans, “maar anno 2017 is het klimaat toch wel een beetje veranderd, met de economische crisis en de vluchtelingencrisis. Desondanks kunnen we zeggen dat de armoedecijfers min of meer stabiel zijn gebleven. Is dat goed? Neen, natuurlijk niet. Maar ze zijn niet gestegen, dus we hebben wel inspanningen gedaan, maar die zijn ingehaald door de veranderde omstandigheden. Maar moeten we meer doen? Ja. Kunnen we meer doen? Ja.”

De minister stelde vandaag een bijsturing van het Actieplan voor. Zo komt er een uitbreiding van de coaching voor ouders in armoede rond de geboorte van hun kind. De sociale economie krijgt er dit jaar 2,5 miljoen euro en volgend jaar 12 miljoen euro recurrent bij, onder meer voor maatwerk. Wat huisvesting betreft, wijst de minister vooral naar de uitbreiding van het aantal sociale woningen en de renovatie van het patrimonium.

bron: Belga