Onderzoekscommissie zoekt consensus rond concessie Grote Moskee

De onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart wil de concessie van de Grote Moskee in Brussel herbekijken. Experts bekijken daarover verschillende pistes. Bedoeling is om maandag met een consensus naar buiten te komen, zegt commissievoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) vandaag in Het Belang van Limburg en “De Ochtend” (Radio 1). De Grote Moskee in Brussel wordt nu gefinancierd vanuit Saoedi-Arabië, waardoor de Belgische autoriteiten er weinig vat op hebben. In 1967 kreeg het Islamitisch en Cultureel Centrum van België de grond voor 99 jaar in bruikleen van wijlen koning Boudewijn. “Dat nu uitgerekend vanop onze eigendom een satelliet van Saoedi-Arabië een wahabitische islam verspreidt die onze wetten ondergeschikt acht aan de religie, is onaanvaardbaar voor iedereen in de commissie. Hun lezing van de godsdienst miskent de fundamentele principes waarop onze rechtsstaat gebaseerd is, zoals de voorrang van onze wetten op de religieuze regels en de gelijkheid tussen man en vrouw”, zegt Dewael.

Voor de zomervakantie raakte bekend dat de onderzoekscommissie de concessie wil herbekijken. Een van de pistes – een suggestie van één van de experten – is om de moskee onder te brengen bij de Moslimexecutieve. Maar verschillende partijen hebben hun twijfels. Onder meer N-VA heeft geen vertrouwen in de Moslimexecutieve, schreef De Morgen gisteren al.

Hoe Dewael de concessie wil herbekijken, laat hij nog in het midden. “De experts van onze commissie zijn nu bezig om de verschillende pistes te bekijken. Maandag willen we met een consensus naar buiten komen”.

Gisteren maakte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bekend dat hij het verblijfsrecht van een van de imams van de Grote Moskee heeft ingetrokken omdat hij een geradicaliseerde salafist zou zijn.

bron: Belga