Infrabel daagt vakbondsleider voor rechter “omdat hij spoorverkeer in gevaar brengt”

Infrabel daagt vakbondsleider voor rechter "omdat hij spoorverkeer in gevaar brengt"

Spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel heeft gisteren Michel Abdissi, voorzitter van de Franstalige socialistische vakbond CGSP (ACOD), voor de rechtbank van eerste aanleg gedaagd. De spoornetwerkbeheerder eist een dwangsom van 1.000 euro per persoon per inbreuk wanneer stakersposten van de vakbond CGSP op 9 of 10 oktober tijdens hun aangekondigde stakingsactie de sporen of seinhuizen bezetten. “We doen dit in uitvoering van een uitspraak van het hof van beroep”, aldus Infrabel-woordvoerder Frédéric Petit, die het bericht vandaag in De Morgen aan Belga bevestigt. De uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg wordt morgen verwacht. In een arrest van 15 september 2017 oordeelde het hof van beroep in Brussel dat de beheerder van de spoorweginfrastructuur geen eenzijdige verzoekschriften mag gebruiken voor het verhinderen van gevaarlijke bezettingen van het spoor, van Traffic Control en van de seinhuizen bij sociale conflicten.

“Het hof van beroep draaide hiermee de klok terug”, verklaart Petit. “Want eerdere uitspraken van rechtbanken, waaronder de rechtbank in Brussel, hadden wel gunstig gevolg gegeven aan de eenzijdige verzoeken van de spoornetwerkbeheerder. Nu volgen we de rechtsgang die het hof van beroep zelf aangeeft”, aldus Petit, die er op wijst dat het niet de bedoeling is om het recht op staken te beteugelen, maar om de veiligheid op het spoor te garanderen.

“Door de sporen te bezetten bij stakingsacties brengen de stakers zowel het personeel van de spoorwegmaatschappij dat wel aan de slag is, als de reizigers in gevaar. Dat kan niet. Het hof van beroep vraagt dat er een tegensprekelijk debat plaatsvindt tussen de spoorwegbeheerder en de ‘organisator’ van de staking. Welnu, wij volgen de weg die het hof aanwijst”, zegt Petit.

Dat Infrabel wegbleef op het jongste paritaire subcomité van het spoor in plaats van daar de zaak te bespreken, vindt Petit niet helemaal ter zake. “De vakbond staakt tegen het regeringsbeleid. Het gaat dus niet over een interne spoorkwestie.”

Petit benadrukt dat de uitspraak van het hof van beroep van Brussel Infrabel verplicht tot de huidige gang van zaken en dat de juridische actie niet tegen de persoon van Michel Abdissi gericht is, maar dat hij gedagvaard wordt in zijn hoedanigheid van vakbondsvoorzitter. “Hij heeft de stakingsaanzegging als enige ondertekend. Vandaar dat we niet anders kunnen dan ons tot hem te richten overeenkomstig het arrest van het hof van beroep van Brussel”, aldus Petit.

bron: Belga