“Industrie kan monitoring zwerfvuil door OVAM niet mee financieren”

Het kan niet dat de verpakkingsindustrie de salarissen financiert van de OVAM-ambtenaren die toezien op het zwerfvuilbeleid en de monitoring van het zwerfvuil. Zo reageert Recycling Netwerk, een organisatie die strijdt tegen vervuiling door afval in België en Nederland, op de onthulling van De Standaard woensdag. “Mooimakers”, een maatschappelijke beweging die zwerfvuil en sluikstort wil aanpakken, wordt grotendeels betaald door de afvalindustrie. De organisatie is een samenwerking tussen OVAM, de VVSG en Fost Plus. Acht van de tien werknemers worden betaald door Fost Plus, voedingsfederatie Fevia en handelsfederatie Comeos. Zij trekken daarvoor zeven miljoen euro uit. De rest van het geld wordt gebruikt voor campagnes en coachingprojecten, weet De Standaard.
“De zwerfvuilrapportages van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) moeten 100% betrouwbaar en onafhankelijk zijn. Want de Vlaamse regering baseert er haar beleid op. Beeldt u zich even in dat de monitoring van luchtvervuiling zou gefinancierd worden met geld van de auto-industrie”, stelt Rob Buurman van Recycling Network. Hij wijst erop dat de drank- en verpakkingsindustrie er alle belang bij heeft om de stijging van het zwerfvuil te minimaliseren.
Uit een studie van OVAM, die in maart 2017 afgerond werd, maar nooit gepubliceerd werd, blijkt volgens Buurman dat het zwerfvuil in Vlaanderen in stijgende lijn is. De hoeveelheid zwerfvuil is tussen 2013 en 2015 met 40% toegenomen. “Dat terwijl de hoeveelheid zwerfvuil voor de regering moet dalen met 20% tegen 2022. Ook de kosten van het zwerfvuil stegen, van 61 miljoen naar 103 miljoen euro tussen 2013 en 2015. Die cijfers zouden de regering ertoe kunnen aanzetten om in te grijpen met een meer performante aanpak, via statiegeld bijvoorbeeld. Daarom heeft de industrie er alle belang bij dat deze studie niet officieel wordt”, merkt Rob Buurman op.

bron: Belga