Voorzittersdebat – Niemand wordt nog enthousiast over fiscaal akkoord

Geen enkele van de drie Vlaamse partijen in de federale regering toont zich echt enthousiast over het akkoord rond rechtvaardige fiscaliteit dat vorige week werd gesloten. “Bij een compromis moet je soms maatregelen nemen waar je aan twijfelt, waarvan je niet denkt dat het een goede maatregel is”, zei Bart De Wever (N-VA). “Je moet het zien in het kader van een globaal akkoord”, aldus Wouter Beke (CD&V), die er onmiddellijk aan toevoegde dat zijn partij in een volgende regering wil inzetten op een volwaardige dual income tax. De Antwerpse studentenvereniging LVSV slaagde er dinsdag, een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, een eerste keer in om alle Vlaamse partijvoorzitters rond de tafel te krijgen. Voornaamste gespreksonderwerp was de samenhang van de federale coalitie.
In die regering werd vorige week een akkoord gesloten over de invoering van een taks op effectenrekeningen. Die moest het sluitstuk vormen van het zomerakkoord, met daarin ook de verlaging van de vennootschapsbelasting. “Je gaat mij niet enthousiast horen worden over een nieuwe belasting, maar in een regering is het geven en nemen”, zei Gwendolyn Rutten (Open Vld) daarover. “Het is wel zo dat de belasting echt gericht is op grote vermogens, het is een miljonairstaks.”
CD&V-voorzitter Wouter Beke kijkt nu vooral naar 2019: “Dan wordt de dual income tax voor ons een belangrijke pijler. Inkomen uit arbeid moet dan progressief worden belast en inkomen uit vermogen lineair. Daarnaast moet er ook een sociale hervorming komen. Er moet een sociale bescherming zijn voor iedereen, maar wie gaat werken moet een extra bescherming kunnen opbouwen.”
Het zomerakkoord blijft daarmee een schietschijf voor de oppositiepartijen. “Economen maken unisono brandhout van deze maatregel, dit is al een stuk van de begroting dat zeker niet zal kloppen”, zei Meyrem Almaci van Groen. “Wat mij het meeste stoort is dat je een jaar voor de lokale verkiezingen al ziet dat er geen echt akkoord meer kan worden gesloten”, aldus sp.a-voorzitter John Crombez.

bron: Belga