Vijfhonderd Leuvense studenten betogen tegen asielbeleid van Theo Francken

“Bouw geen hogere muur maar een langere tafel”. Achter dat spandoek stapten, volgens cijfers van de organisatoren, ongeveer 500 mensen vanaf het Martelarenplein aan het station in Leuven naar het stadspark. Vooral studenten maar ook vertegenwoordigers van linkse en progressieve verenigingen, van de vakbond ABVV en de studentenorganisatie Comac van de PvdA tot vertegenwoordigers van de christelijke vakbond LBC en jong Groen, van Oxfam en van Hart Boven Hard. Aanleiding was de lezing over het asielbeleid in ons land die staatssecretaris Theo Francken (N-VA) dinsdag om 20 uur op vraag van de katholieke studentenvereniging KVHV geeft in de aula Pieter De Somer.
“Solidariteit kent geen grenzen”, scanderen de betogers, en “Sol sol sol, solidariteit met alle mensen wereldwijd”. Volgens de initiatiefnemers zal Francken tijdens deze lezing een politiek verdedigen “die de mensenrechten in vraag stelt, A- en B-burgers creëert en het middenveld monddood probeert te maken”. De groep verwijst hierbij onder meer naar het woordgebruik en de hashtag “opkuisen” van Francken over de verwijdering van vluchtelingen uit het Brusselse Maximiliaanpark.

“Met deze mars willen we bouwen aan een solidaire tegenstroom tegen het koude beleid van Francken”, aldus Sander Claessens en Anne Cremers, de twee studenten die het initiatief namen tot de mars. De manifestatie kreeg inmiddels de steun van organisaties zoals Hart Boven Hard Leuven, Oxfam Wereldwinkel Leuven, Comac Studenten, ABVV Jongeren Vlaams-Brabant, ACOD Cultuur, Een Andere Joodse Stem, GroenPlus, BlockBuster en Solidarity For All. Ook enkele wetenschappers van de KU Leuven hebben inmiddels de oproep voor de mars onderschreven.De betoging verloopt luidruchtig en vreedzaam. “Het is niet de bedoeling om de lezing van Francken te verstoren”, aldus Sander Claessens bij de start van de manifestatie omstreeks 18 uur.

bron: Belga