Kamercommissie keurt hervorming eenheid van loopbaan goed

Kamercommissie keurt hervorming eenheid van loopbaan goed

De Kamercommissie Sociale Zaken heeft in eerste lezing de hervorming van de eenheid van loopbaan in de pensioenen goedgekeurd. Voortaan zal werken na een loopbaan van 45 jaar het mogelijk maken pensioenrechten op te bouwen. De oppositie betwistte het principe van de hervorming niet, maar had wel kritiek op de gevolgen voor de werklozen. De som van alle voltijdse dagequivalenten – zowel diegene die effectief werden gepresteerd als de gelijkgestelde – mag vandaag voor een rustpensioen niet hoger liggen dan de 14.040 dagen die een volledige loopbaan vormen. Dat komt neer op 312 dagen maal 45. Gevolg is dat voor de pensioenberekening geen rekening mag worden gehouden met meer dan 14.040 dagen, zelfs indien een werknemer meer dagen heeft gewerkt.

Dat kan dus negatieve gevolgen hebben voor op wie op jonge leeftijd is beginnen werken. De federale regering wil de link tussen werken en het pensioen versterken, binnen de context van de verhoogde pensioenleeftijd. Het wetsontwerp vormt ook een van de pijlers van het pensioen met punten, nog een grote pensioenhervorming waar de ploeg-Michel aan werkt. “Het gaat om een wet die toelaat te kiezen. Niet iedereen is verplicht langer te werken dan 45 jaar”, stelde minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).

In die geest zal de hervorming werklozen of mensen die met brugpensioen zijn wanneer ze de carrière van 45 jaar bereiken, niet ten goede komen. Zij kunnen vervroegd met pensioen gaan. Een deel van de oppositie betreurde die keuze. “Ik heb er geen probleem mee dat men morgen de voorwaarden voor sommigen verbetert, maar niet ten nadele van wie niet heeft gekozen voor de situatie waarin ze zich bevinden”, benadrukte Georges Gilkinet (Ecolo).

De socialisten maken zich zorgen over de algemene filosofie achter de pensioenhervorming van de regering. “Om van jullie hervormingen te kunnen profiteren, moet je een loopbaan zonder problemen hebben en in staat zijn een tweede of zelfde pensioenpijler te financieren. Voor de anderen schieten de flexi-jobs over”, laakte Frédéric Daerden (PS).
De Vlaamse liberalen zijn dan weer tevreden met de rem die wordt gezet op het in rekening nemen van gelijkgestelde periodes, wat volgens hen in het verlengde ligt van de vorige regering.

bron: Belga