JEP: “Reclamecampagne Rich Meet Beautiful druist in tegen de menselijke waardigheid”

JEP: "Reclamecampagne Rich Meet Beautiful druist in tegen de menselijke waardigheid"

De reclamecampagne voor de website RichMeetBeautiful.be, die studentes wil koppelen aan oudere rijke mannen, druist in tegen de menselijke waardigheid. Dat heeft de Jury voor Ethische Praktijken (JEP) beslist. De JEP heeft dan ook gevraagd aan de adverteerder om de reclame niet meer te verspreiden. “De Jury heeft vastgesteld dat de dienst die wordt voorgesteld er zich toe leent om vragen op te roepen, niet alleen op wettelijk en strafrechtelijk vlak maar ook op ethisch en moreel vlak, zoals tevens blijkt uit de inhoud van de talrijke klachten die zij ontving”, aldus de Jury op haar website.

De JEP stelt dat de reclame in kwestie “van aard is om misbruik te maken van de zwakkere positie van de bestemmelingen van de reclame”, door te verwijzen naar een onbevredigende financiële situatie van jonge vrouwelijke studenten.
Daarom is de Jury van oordeel “dat de reclame in kwestie getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.” Daarnaast “objectiveert en devaloriseert” de reclame vrouwen, en schuift ze het beeld naar voor “dat een vrouw niet in staat zou zijn om haar financiële onafhankelijkheid te verzekeren zonder toedoen van een man en zonder haar fysieke verschijning in te zetten als bepalende factor”.

De JEP is dan ook van mening dat de reclame “stereotypes rond vrouwen en man-vrouw-verhoudingen handhaaft die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie” en “tegen de menselijke waardigheid”.
De JEP heeft de adverteerder dan ook verzocht om de reclame niet meer te verspreiden. Ondertussen werd de affichecampagne in kwestie stopgezet.

bron: Belga