Katholieke organisaties dumpen fossiele brandstoffen

Veertig katholieke instellingen trekken al hun investeringen in fossiele brandstoffen terug. De Belgische Kerk sluit zich daarbij aan.

Onder andere het aartsbisdom van Kaapstad, de gemeente Assisi, de Australische jezuïeten en de Newman University in Groot-Brittannië hebben zich aangesloten bij de actie. Het initiatief komt van de Global Catholic Climate Movement. Het is niet duidelijk om welke bedragen het juist gaat. Sommige van de deelnemende organisaties hebben geen investeringen in fossiele brandstoffen, maar willen de actie steunen of toekomstige investeringen uitsluiten, zo kwam Reuters te weten. Andere beheren een omvangrijke portefeuille. Zo heeft de Bank für Kirche und Caritas eG 4,3 miljard euro aan investeringen.Belgische Kerk

Ook de Belgische bisschoppen zullen aan de financiële instellingen waarmee ze samenwerken vragen om investeringen in fossiele brandstoffen in de komende jaren te vervangen door investeringen in bedrijven en projecten die naar een duurzame energietoekomst streven.

Ook een aantal met de katholieke Kerk verbonden organisaties gaat in op de oproep en neemt eenzelfde engagement op als dat van de bisschoppen. Het gaat om Broederlijk Delen, Welzijnszorg, Pax Christi Vlaanderen, het Vicariaat Vlaams-Brabant-Mechelen, de Missionarissen van Scheut, de Abdij OLV van Nazareth, de Zusters van Maria, de Salvatorianen, de Zusters van de Bermhertigheid Jesu, de Gasthuiszusters Augustinessen van Leuven en het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. Ze sluiten zich aan bij de internationale divestment/investment-campagne van de Global Catholic Climate Movement.