Verzekeringscomité Riziv stelt begroting voor met besparing van 237,9 miljoen

Verzekeringscomité Riziv stelt begroting voor met besparing van 237

Het Verzekeringscomité van het Riziv heeft een voorstel goedgekeurd over de begrotingsdoelstelling van de ziekteverzekering voor 2018. Die bedraagt 25,450 miljard euro, waarvoor een inspanning van 237,9 miljoen geleverd moet worden. De doelstelling voor 2018 ligt in lijn met de groeinorm van 1,5 procent. Om aan die norm te voldoen moet er in 2018 161,5 miljoen euro bespaard worden. Daarbij komt nog eens de besparing van 76,3 miljoen die de regering heeft opgelegd.

De zorgverleners hebben het voorstel alvast goedgekeurd, dat de indexering van 1,68 procent van hun honoraria inhoudt. De mutualiteiten, die vorig jaar de begroting nog verwierpen, kregen de garantie dat de besparingen de patiënten niet zullen raken, en dat de tariefakkoorden die voor het einde van het jaar moeten worden afgesloten, geen effect zullen hebben op de betaalbaarheid of de kwaliteit van de zorg, zo meldt de socialistische mutualiteit Solidaris, dat wel spreekt van een “besparingsbegroting”. “Het budgettair kader dat de regering heeft gecreëerd laat geen marge om op een significatieve manier te reageren op de noden binnen bijvoorbeeld de tandzorg of de mentale gezondheidszorg”, aldus voorzitter Michel Jadot.

De belangrijkste inspanning gebeurt in de sector van de geneesmiddelen, met maatregelen voor een totaalbedrag van 188 miljoen euro. Zo kunnen de afspraken in het kader van het pact van de regering met de geneesmiddelensector gerespecteerd worden, waarin een gemiddelde jaarlijkse groei van 0,5 pct werd afgesproken.

In de sector van de medische hulpmiddelen en implantaten is, overeenkomstig de afspraken van het ‘beMedTech-pact’, een inspanning van 8 miljoen euro nodig, terwijl van de artsen een inspanning nodig is van 29,9 miljoen euro – zoals al overeengekomen in de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen – en een bijkomende inspanning van 6 miljoen. Voor alle andere sectoren samen bedraagt de inspanning 6 miljoen euro.

BVAS, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, liet weten de bijkomende besparing te hebben aanvaard, “hoewel de artsen de voorbije zes jaar al gemiddeld 96,2 miljoen euro per jaar moesten inleveren”. De vereniging laat weten in de nationale commissie artsen-ziekenfondsen verder te zullen onderhandelen over de maatregelen die nodig zijn om de besparing waar te maken.
Het voorstel van het Verzekeringscomité wordt op maandag 9 oktober aan de Algemene Raad van het Riziv voorgelegd.

bron: Belga