N-VA vraagt dialoog richting Catalaanse onafhankelijkheid

N-VA vraagt dialoog richting Catalaanse onafhankelijkheid

N-VA vindt dat er een dialoog moet worden opgestart richting de Catalaanse onafhankelijkheid. Dat blijkt uit een mededeling van voorzitter Bart De Wever na afloop van het partijbestuur van N-VA. “De Catalanen hebben zich ondanks alle intimidatie duidelijk uitgesproken. Voor de N-VA is het duidelijk dat er nu een dialoog moet komen om gevolg te geven aan de wilsuiting van het Catalaanse volk”, zegt voorzitter De Wever letterlijk namens het partijbestuur. Bij het referendum heeft 90 procent van de kiezers voor de onafhankelijkheid gestemd.

N-VA veroordeelt het geweld dat werd gebruikt tegen Catalanen die zondag hun stem wilden uitbrengen. “Het was een trieste dag voor Europa. De Catalanen hebben het recht om zich uit te spreken. En dat recht werd met staatsgeweld gefnuikt. Dat is onaanvaardbaar”, luidt het. Daarom vraagt de partij dat zo snel mogelijk een dialoog wordt opgestart tussen Barcelona en Madrid met internationale bemiddeling. Ze zal daarvoor opnieuw resoluties indienen in het Vlaams parlement en de Kamer en wil de zaak ook in het Europees parlement op de agenda plaatsen.

Voor de Vlaamsnationalisten heeft de Spaanse staat alle zin voor proportie verloren. “Dit kwam niet als een donderslag bij heldere hemel. De situatie escaleerde nadat het onderhandelde Catalaanse autonomiestatuut werd geannuleerd en elke politieke dialoog met de Catalanen werd geweigerd”. Voor N-VA kan de Europese Commissie zich niet afzijdig houden. “Als een lidstaat op haar eigen burgers schiet en slaat om hen de uitoefening van een democratisch basisrecht onmogelijk te maken, mag en kan men niet wegkijken”, aldus nog N-VA.

bron: Belga