Middenveld boos over kinderbijslag

De Vlaamse regering is er niet in geslaagd de kritiek op haar concept voor een nieuwe kinderbijslag te smoren in het definitieve ontwerp van decreet. Dat blijkt uit de beoordeling van onder meer de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) en de sociale partners (SERV). Het ontwerpdecreet werd vrijdag goedgekeurd door de Vlaamse regering. Met de nieuwe Vlaamse kinderbijslag komt er vanaf 2019 een basisbedrag van 160 euro per kind. De bestaande rangorde- en leeftijdstoeslagen verdwijnen. De basissom van 160 euro kan wel nog worden aangevuld met onder meer sociale toeslagen voor gezinnen met lagere inkomens en participatietoeslagen om de deelname aan de kinderopvang en het onderwijs te stimuleren.

De Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid en Gezin (SAR WGG) stelt vast “dat het decreet amper afwijkt van de conceptnota, ondanks de duidelijke vragen en bedenkingen die de raad hierover uitte. Nergens heeft de Vlaamse regering verduidelijkt waarom de opmerkingen van de raad niet werden gehonoreerd”.

Een gelijkaardig geluid is te horen bij de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV). “De raad betreurt dat de politieke besluitvorming nauwelijks rekening heeft gehouden met de fundamentele opmerkingen en vragen in de adviezen van de SAR WGG, de VLOR en de SERV, noch met opmerkingen uit de armoedetoets. In dit maatschappelijk belangrijk dossier moet de raad vaststellen dat het politiek overleg geprimeerd heeft boven een maatschappelijk debat, de participatie van het middenveld en een academische aftoetsing van alternatieven.”

De voornaamste kritiek luidt dat de kinderbijslag onvoldoende wordt gebruikt om de armoede te bestrijden. Ook de indexsprongen in de huidige kinderbijslag om het nieuwe systeem te financieren kunnen op weinig begrip rekenen.

Oppositiepartij sp.a snapt niet waarom de regering “koppig doorzet” ondanks de negatieve evaluaties. “Eens te meer blijkt uit de adviezen van de diverse instanties dat er gaten zitten in de hervorming van de kinderbijslag”, zegt fractieleider Joris Vandenbroucke. “Het systeem wordt te complex, riskeert gezinnen in de werkloosheid te houden omdat ze netto meer overhouden als ze niet werken en vooral: er wordt niet significant ingegrepen op de kinderarmoede in Vlaanderen.”

bron: Belga