Campagne tegen studentenoverlast gelanceerd in Leuven

In Leuven werd maandagavond de aftrap gegeven van een campagne tegen studentenoverlast. De Leuvense studentenkoepel Loko lanceerde de sensibiliseringsactie die gedurende twee weken draait rond respectvol samenleven in een studentenstad. De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (Loko) krijgt de steun van KU Leuven, hogeschool UC Leuven-Limburg en de stad en de politie van Leuven. Om 22.30 uur verzamelden ze op de Grote Markt om de oktobercampagne “Doet gij dat thuis ook?” op een ludieke manier op gang te trekken.
Schepen van Studentenzaken Bieke Verlinden (sp.a), vicerector voor studentenbeleid Chantal Van Audenhove van KU Leuven en Loko-voorzitter Pieterjan Vaneerdewegh speelden vuilniszakkenvoetbal met studenten. Die moesten ook een vernielde fiets tegen de tijd monteren en deelnemen aan een quiz over het Leuvense GAS-reglement. Studenten die de drie opdrachten succesvol afrondden, kregen een gratis maaltijd in studentenrestaurant Alma.
De campagne focust op specifieke vormen van overlast: vuilniszakkenvoetbal, vandalisme, wildplassen en geluidsoverlast. Gedurende twee weken verspreiden de partners beeldmateriaal dat deze overlast in alledaagse situaties plaatst.
“Zo hebben we filmpjes waarbij wildplassen en vandalisme uit het niets plaatsvinden tijdens een gezellig etentje op kot”, zei Vaneerdewegh. “Op een laagdrempelige manier leren we studenten omgaan met de mogelijkheid om te feesten en toch het nodige respect voor anderen te bewaren. Leren omgaan met vrijheden en grenzen is een bijkomend leerproces naast het studeren zelf.”

bron: Belga