“Jongeren aan werk krijgen, is uitdaging voor iedereen”

Young Talent in Action
Belga / B. Doppagne

In de Bozar zijn meer dan 1.400 jongeren en bedrijfsleiders samengekomen voor het evenement Young Talent in Action. Met het congres wil werkgeversfederatie VBO jongeren in contact brengen met de bedrijfswereld en de toegang tot werk vergemakkelijken.

“In België zijn er op dit moment maar liefst 127.000 openstaande vacatures, wat een record is”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO. “Daarmee staan we op de weinig benijdenswaardige eerste plaats in Europa. In 2015 stelde het VBO zich als doel om de jongerenwerkloosheid tegen het einde van de legislatuur met een kwart te doen dalen. Toen zaten 88.000 jongeren zonder werk. Vandaag zijn ze nog met ongeveer 74.000. Die daling is positief, maar we zijn er nog lang niet.”

Facebook

Met Young Talent in Action wil het VBO bedrijven en jongeren inspireren met workshops, speeddates en debatten tussen jongeren en politici. Fiona Mullan, International HR Director van Facebook, was de centrale gast van deze editie.

“Training, vaardigheden en ervaring zijn belangrijk in verschillende jobs. De mensen die het bij Facebook goed doen, zijn mensen die het vermogen hebben om hun ideeën in de praktijk te brengen, heel gepassioneerd bezig zijn met verandering, openstaan voor risico’s en hun werk als impactvol ervaren», vertelt Mullan.

Uitdaging

“Meer jongeren aan het werk krijgen, is een uitdaging die iedereen aangaat”, besluit  Timmermans. “Het economisch en maatschappelijk belang hiervan kan nooit overdreven worden. Als elke betrokken actor zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we snel tot resultaten komen.”