Identificatiemissie uit Soedan – “Alle 43 dossiers getoetst aan artikel 3 mensenrechtenverdrag”

Identificatiemissie uit Soedan - "Alle 43 dossiers getoetst aan artikel 3 mensenrechtenverdrag"

Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bevestigt dat de veelbesproken identificatiemissie uit Soedan afgelopen is en dat er 43 personen werden geïdentificeerd als Soedanezen die naar hun land kunnen worden teruggestuurd. Bij elk dossier wordt een toetsing aan artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) uitgevoerd, dat onmenselijke en vernederende behandelingen verbiedt, zegt de woordvoerster van Francken. De Soedanese ambtenaren hebben in België 61 migranten geïnterviewd. Van hen kunnen er nu 43 worden teruggestuurd, drie dossiers zijn nog in behandeling. Van de overige vijftien migranten is het nog niet duidelijk of het effectief om Soedanezen gaat. Dinsdag schorste de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) nog een bevel om het grondgebied te verlaten dat werd afgeleverd aan een Soedanees omdat er door de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) geen toetsing aan artikel 3 van het EVRM was gebeurd. Maar in dit geval was het niet de bedoeling dat de uitgewezen Soedanees naar eigen land zou worden teruggestuurd, maar naar Frankrijk of Italië, legt de woordvoerster van Francken uit. In het kader van de Europese Dublin-procedure is zo’n onderzoek naar het risico op onmenselijke en vernederende behandelingen niet nodig.

Van de 43 Soedanezen die nu kunnen worden teruggestuurd, is zo’n onderzoek wel gebeurd of zal het nog gebeuren. “Bij elke verwijderingspoging doet de DVZ een toetsing”, zegt de woordvoerster van Francken. “Als de toetsing doorstaan wordt, kan de verwijdering doorgaan, in het andere geval kan ze herzien worden.”bron: Belga