Macron verlaagt belastingen

Macron verlaagt belastingen
Macron verlaagt belastingen

Frans president Emmanuel Macron heeft zijn eerste begroting ingediend en belooft de Fransen lagere belastingen. Onder meer de zogenaamde “rijkentaks” wordt afgeschaft en de vennootschapsbelasting gaat omlaag. Tegelijk wordt er gesnoeid in de overheidsuitgaven, om het begrotingstekort in 2018 te verkleinen tot 2,6 procent van het bbp. Macron willigt hiermee verkiezingsbeloftes in, maar kreeg van de linkerzijde meteen het verwijt de rijken te bedienen. De Franse president belooft voor 10 miljard euro lagere belastingen, voor gezinnen én bedrijven. Onder meer de Franse taks op grote vermogens (ISF) wordt vanaf 2018 afgeschaft en vervangen door een belasting op vastgoedactiva. Volgens Macron moet dit leiden tot “meer productieve investeringen”. Maar de afschaffing is budgettair wel een risico, want kost meer dan 3 miljard euro. Kapitaalinkomsten (uit beleggingen) zullen op hun beurt worden belast aan een “flat tax” van 30 procent.

En ook de vennootschapsbelasting en de patronale bijdragen gaan naar beneden. Het tarief van de vennootschapsbelasting zou tegen 2022 moeten dalen tot 25 procent. In België is dat twee jaar vroeger het geval.Tegelijk wordt er gesnoeid in de overheidsuitgaven in Frankrijk, met 0,7 procentpunt of bijna 15 miljard euro. De sectoren waar het meest wordt bespaard zijn de gesubsidieerde arbeidscontracten, huursubsidies en enkele grote infrastructuurprojecten, die geschrapt worden. Ook in de sociale zekerheid en het ambtenarenkorps wordt er bespaard.

Bij de begrotingsopmaak werd ook uitgegaan van een economische groei van 1,7 procent in 2018.

Bron: Belga