Gemeenteraden Waarschoot, Zomergem en Lovendegem geven fusieproject groen licht

In Lovendegem, Waarschoot en Zomergem hebben de gemeenteraden donderdagavond de principiële beslissing goedgekeurd om een fusieproject op te starten. In Lovendegem stemden 18 gemeenteraadsleden voor de fusie, twee hebben zich onthouden. In Waarschoot werden 15 ja-stemmen uitgebracht tegenover drie onthoudingen. In Lovendegem werd de fusie unaniem goedgekeurd.
Er begint nu een onderzoeksfase die op 31 december moet rond zijn. Daarop wordt het voorgelegd aan de Vlaamse regering, die een financiële beloning van 500 euro per inwoner voorziet. Met het volledige project gaat een schuldafbouw van 13 miljoen euro gepaard. Een financiële meevaller waarmee het bestuur de beleidsplannen wil uitvoeren en een belastingverlaging zal doorvoeren.
Vanaf 1 januari 2019 zullen Waarschoot, Zomergem en Lovendegem dan naar één gemeente toe groeien. Als de nieuwe fusiegemeente er komt, zal die 26.000 inwoners tellen. De naam van de nieuwe gemeente zal met inspraak van de inwoners worden gekozen.

bron: Belga